Eetproblematieken

Tijdens de laatste jaren richtte de Vlaamse overheid zich massaal op de preventie van overgewicht en obesitas. Dit kwam onder andere voort uit een nationaal onderzoek in 2013 waaruit bleek dat 48% van de Vlaamse bevolking kampt met overgewicht en 13% met obesitas. Er is evidentie dat deze cijfers in de laatste jaren alleen nog maar gestegen zijn. Er wordt steeds meer ingezet op zowel preventie als behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen. Recent werd de alom gekende voedingsdriehoek nog in een nieuw kleedje gestoken en de regering maakte geld vrij voor terugbetaling van diëisten bij de behandeling van overgewicht en/of obesitas. Zowel overgewicht als obesitas gaan vaak gepaard met andere gezondheidsproblemen. De beste en meest wetenschappelijke behandeling is nog steeds een multidisciplinaire aanpak, waarbij de verschillende disciplines gaan samenwerken om een goed resultaat te bekomen

Werkwijze

Als klinisch psychologe begeleid ik zowel kinderen, jongeren als volwassenen met overgewicht/obesitas en diabetes. Tijdens een eerste intakesessie worden de hulpvraag en verwachtingen overlopen en wordt er al een eerste verkenning gedaan van het eetgerelateerd gedrag. Er kunnen eventueel vragenlijsten worden afgenomen en/of meegegeven. Daarna volgt de behandeling waar tijdens de sessies wordt stilgestaan bij jouw motivatie en moeilijke momenten bij het creëren van nieuwe gewoontes. Samen werken we aan een gezond zelfbeeld. Om een goed resultaat te bekomen werk ik nauw samen met de huisarts, diëtist, clb,… maar ook zonder een dieetbegeleiding of doorverwijzing ben je bij mij welkom. Bij sessies met kinderen kunnen de ouders betrokken worden in de gesprekken.

Thema’s

Tarieven

Evy Declerck

Klinisch Psycholoog - Zorgtraject obesitas / Diabetes