Seksuologie

Wanneer aan mensen gevraagd wordt wat een seksuoloog doet, laten ze hun verbeelding vaak de vrije loop. In tegenstelling tot deze fantasie biedt een seksuoloog, net als een psycholoog, een specifieke vorm van gesprekstherapie aan. Bij een seksuoloog kan je terecht met vragen, zorgen en/of onzekerheden over je seksuele leven.

Over seks(ualiteit) praten is niet gemakkelijk. Toch is het belangrijk: voor je relatie, voor je gezondheid en voor (die van) je partner. Seksuele problemen gaan vaak gepaard met veel onzekerheid, schaamte en spanningen. Seks is iets intiems. Privé, van jullie samen. Maar als je problemen hebt waar je zelf of samen niet uitkomt, is het niet raar om daar met een ander over te praten. Als seksuoloog ben ik gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Alles wat u met mij bespreekt, is strikt vertrouwelijk.

Voorbeelden van seksuele problemen waarmee u bij mij terecht kan:

Werkwijze

Aanmelding

De aanmelding gebeurt telefonisch of via e-mail. Dit kan op eigen initiatief of na doorverwijzing (bv. huisarts, gynaecoloog, uroloog, kinesist, ...). Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste kennismakingsgesprek.

Intake

Tijdens de intake, een eerste verkennend gesprek, wordt getracht een duidelijk en volledig beeld te verkrijgen van de hulpvraag. Daarnaast wordt algemene informatie gegeven en bespreken we de verwachtingen ten aanzien van de therapie.

Verkennende fase

Tijdens deze fase staat de probleemomschrijving centraal. Samen proberen we de mogelijke oorzaken van het probleem te achterhalen.

Behandelfase

De behandelfase bestaat meestal uit een aantal gesprekssessies. Het aantal sessies is afhankelijk van de aard van het probleem en uw voorkeuren. Het is eveneens mogelijk om een adviesgesprek aan te vragen. Een volledig begeleidingstraject doorlopen is niet verplicht. Naast gesprekken worden soms individuele- of partneroefeningen meegegeven voor thuis.

Hadewijch

Hadewijch Pecceu

Master in de Seksuologie - Partnerrelatietherapeut

Tarieven

Betalingsvoorwaarden

We trachten tijdig te starten en te stoppen tijdens de consultaties. Bij laattijdig aankomen zal de volledige sessie in rekening worden gebracht. Gelieve ook even te verwittigen indien u wat later zal zijn. Indien u de sessie minder dan 48u op voorhand annuleert (telefonisch, niet via mail of sms) of u nalaat te verwittigen, zal de volledige sessie in rekening gebracht worden.

De afrekening gebeurt contant, via uw bankapp of per overschrijving (te bespreken met uw therapeut). Er is geen bankcontact aanwezig.

Wegens misbruik van vertrouwen in het verleden zijn we genoodzaakt bovenstaande afspraken strikt toe te passen. Alvast bedankt voor uw begrip.